about
  12 Đường 1A, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  (08) 37510789 - 37510790
  (08) 37511 624
  tandaithong@gmail.com
  www.tandaithong.com